Vi som skriver och arbetar på webben är 3 st årskurs 5 tillsammans med vår bildlärare Maria Franzen på Högåsskolan som ligger i Knivsta några mil söder om Uppsala. På Låt konsten tala publicerar vi vårt arbete med konstprojektet Låt konsten tala.

Låt konsten tala är ett konstprojekt där vi samarbetar med Nationalmuseum i Stockholm. Här på sajten kommer vi presentera hela vår arbetsprocess och elevernas arbeten i projektet.

Kopplingen till Läroplanen.

I Läroplanen i bild står det att:
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.
Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sina förmåga att
* kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
* skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
* undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
* analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

Då alla ämnen i skolan ska samverka för att uppnå de övergripande mål och riktilinjer som finns i Lgr11 i kapitel 1 och 2 så arbetar vi i bildsalen även med att utveckla bland annat förmågor som samarbete, lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt och så vidare.

Syfte och mottagare till bloggen.

Syftet med Låt konsten tala är att arbeta och presentera konst med hjälp av teknik och programmering. Eleverna får genom bloggen en arena där den kan publicera sin inlärningsprocess och får möjlighet att arbeta mot verkliga mottagare så som föräldrar, kompisar och andra som vill ta del av vårt arbete.

Uppshovsrätt

Genom att publicera och att klassrummet flyttat ut på webben har diskussioner om upphovsrätt och källa blivit en del av vår vardag. Vi som skriver på Låt konsten tala (elever och lärare) har upphovsrätt till allt material. När vi använder bilder och källor till text som inte är våra egna uppges alltid varifrån vi lånat bild eller källa till texter. Alla målningar som vi studerar i projektet är lånade av Nationalmuseum.  Vi arbetar under licensen Creative commons. När vi lånar bilder av andra söker vi bilder som är licensierade under Creative commons.

Med bloggen lär vi oss:

1.hur man hanterar datorer, iPad och programvaror

2. vad internet ärkällkritik och upphovsrätt

3. netikett

4. synliggöra vårt arbete och arbetsprocesser

5. att arbeta mot verkliga mottagare

6. reflektera över vårt arbete

7. samarbeta med andra

8. vara stolta över vårt arbete i skolan

9. att studera konst och konsthistoria

Vår motivering till varför vi ska vinna Webbstjärnans skoltävling.

Vi tycker att vi borde vinna Webbstjärnan för att vi genom bloggen visar att vi kan använda teknik för att förmedla den glädje och magi som finns i vår bildsal och i elevernas lärande och lärandeprocess. Vi visar också vår arbetsprocess och färdigt arbete i projekt Låt konsten tala, ett projekt som sammanför konst med datalogiskt tänkande en lärresurs för oss men vi hoppas också att vi kan bidra till andra.

Väl mött

Årskurs 5 på Högåsskolan och Maria
maria.franzen@edu.knivsta.se