Vi knyter ihop projektet med utvärderingar i olika slag.

Här kommer elevröster som beskriver vad de lärt sig under projektet!

Förmågor vi tränar:

Förmågan att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Förmågan att  presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Förmågan ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.