I undervisningen använder vi varandra som kloka resurser för att hjälpa varandra att utveckla arbeten och kunskaper så långt som möjligt.

 

Arbetsuppgift:

  1. Presentera ert arbete.
  2. Alla hjälps åt att ge varandra feedback, Vad uppskattade du i presentationen? Vad tycker du kan förbättras?
  3. Ett ”grannpar” vid bordet antecknar ner feedbacken så att vi vid nästa tillfälle kan utgå från dessa.

 

Förmågor som vi tränar:

Förmågan att analysera historiska bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Förmågan att utveckla kunskaper om hur bilder skapas och tolkas.

Förmågan att göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Förmågan att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Förmågan att  presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Förmågan ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Förmågan att diskutera och samarbeta.

Förmågan att förstå innebörden i begreppen bildanalys.