Vi är otroligt stolt över att presentera vårt nya projekt, Låt konsten tala, som åk 4 kommer arbeta med på bildlektionerna under vårterminen 2017. Syftet med projektet är att föra in konst, konsthistoria och digitalbild framställning tillsammans med datalogiskt tänkande/programmering.

Projektet är ett samarbete med Nationalmuseum i Stockholm. Intendenten Helena Sjödin Landon kommer bistå oss med målningar ur Nationalmuseums samlingar och finns till stöd för oss under vårt arbete.

Projektet innebär att eleverna väljer konstverk ur Nationalmuseums samlingar av konst. Alla åk 4 har ett eget tema av konstverk, 4A sagor och myter, 4B djur och 4C porträtt och identitet.

Eleverna kommer att få ta reda på fakta och beskriva målningen med enkel bildanalys. Målningen importeras till programmeringsverktyget Scratch, där målningen blir bakgrunden till ett spel/presentation. Eleverna kommer att få skapa en presentatör, det vill säga en animerad figur som ska presentera målningen. Med hjälp av programmering skapar eleverna rörelse och ljud i presentationen.

 

I läroplanen står det i kap 2 att alla elever ska kunna ”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.” För att uppnå de övergripande målen och riktlinjer i kapitel 1 och 2 i läroplanen behöver alla ämnen samarbeta mot målen.

Vi arbetar med internet och datalogiskt tänkande för att alla elever ska få bygga upp en förståelse för hur vårt digitala del av vårt samhälle är uppbyggt. Alla mjukvaror är konstruerade av människor som gjort val. Val som alla vi i samhället kan uppskatta men det kan också vara val vi ställer oss kritiska till. Att äga kunskaper om IT och tekniken gör att eleverna i kan ha en medvetenhet men också agera kritiskt till digital teknik.

Datalogiskt tänkande är att träna olika förmågor som att dela upp och lösa problem, hitta mönster, tänka logiskt samt arbeta strukturerat och kreativt.

Bedömming

Jag kommer att bedöma din förmåga att

  • att dokumentera arbetet med enkla algoritmer.
  • din förmåga att pröva och ompröva möjliga idéer och lösningar.
  • formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  • presentera dina bilder och
  • ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i arbetet.

Datalogiskt tänkande är att träna olika förmågor som att dela upp och lösa problem, hitta mönster, tänka logiskt samt arbeta strukturerat och kreativt.

imageBedömming

Jag kommer att bedöma din förmåga att

  • att dokumentera arbetet med enkla algoritmer.
  • din förmåga att pröva och ompröva möjliga idéer och lösningar.
  • formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  • presentera dina bilder och
  • ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i arbetet.